Notícies

Agenda

Entitats promotores:

 
Idària
Ecosol
Fundació Astres
 

Entitats col·laboradores:

 
Fundació Emys
Gepec
Grup de Natura Freixe
Reserva natural de Sebes
Submon
Associació Mediambiental la Sínia
 

Promou:

 
Departament treball
 

Amb el finançament de:

 
Ministerio Empleo